Thuật ngữ bid

Bid là gì?

Trong quảng cáo pay-per-click, đây là mức phí đấu giá mà một nhà quảng cáo phải trả cho mỗi lần người dùng nhấp chuột vào mẫu quảng cáo của họ.

Tìm hiểu thuật ngữ bid

Nhiều người khi sử dụng dịch vụ Google Adwords có thắc mắc rằng dù có tăng giá thầu từ khóa lên cao, thì cũng không thể cạnh tranh thứ hạng với đối thủ, họ cho rằng đối thủ đã đầu tư kinh phí lớn và đấu thầu giá từ khóa quá cao.

Điều này không đúng. Vị trí quảng cáo được xác định bởi xếp hạng quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá. Xếp hạng quảng cáo được Google tính toán dựa trên nhiều yếu tố khác như:

  • Giá thầu từ khóa
  • Chất lượng của quảng cáo
  • Chất lượng của từ khóa
  • Chất lượng của trang web
  • CTR
  • Lịch sử quảng cáo

Đào tạo SEO Seva

Google khẳng định rằng:

Ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn có giá thầu cao hơn giá thầu của bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn với mức giá thấp hơn bằng cách sử dụng từ khóa và quảng cáo có liên quan cao.
Nếu đối thủ vừa giàu vừa am hiểu Google Adwords thì bạn nên tìm ngách nhỏ hơn.

Black hat là gì?

Black hat ám chỉ các phương pháp kĩ thuật SEO không chính thống được dùng bởi các webmaster, giúp qua mặt công cụ tìm kiếm nhằm tăng thứ hạng trang web. Thuật ngữ Black hat Cũng là từ dùng để gọi người sử dụng các kỹ thuật này.

Thông thường trường phái Black hat SEO được các webmaster sử dụng trong quá trình làm nội dung cho website hoặc trong cách quảng bá nội dung website đó.

Blog là gì?

Blog là một thuật ngữ ám chỉ những trang web có thông tin được công bố trên World Wide Web và bao gồm các mục riêng biệt (“bài viết”) thường hiển thị theo thứ tự thời gian đảo ngược (bài viết gần đây nhất xuất hiện đầu tiên) .

Bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức SEO khác trên khóa Đào tạo SEO Seva!

Leave a Reply